>  Hulp nodig?

Vragen

1. Wat is mantelzorg?

Bij onbetaalde zorg van meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden spreken we van mantelzorg.  Mantelzorger ben je vaak uit liefde voor een hulpbehoevend familielid, vriend of kennis of omdat het simpelweg niet anders kan.
Meer lezen

2. Is mantelzorg verplicht?

Als je hulp nodig hebt, is niemand in jouw omgeving verplicht om jou die hulp te geven. De gemeente waarin je woont is wel verplicht jou hulp te bieden. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Maar voordat de gemeente jou helpt, zoekt de gemeente uit of er mensen zijn die je kunnen ondersteunen bij de zorg die je nodig hebt.
Meer lezen

3. Kan de gemeente voor mij een mantelzorger regelen?

De gemeente waarin je woont, kan geen mantelzorger voor je regelen. Maar de gemeente is wel verplicht jou hulp te bieden als je je niet meer zelfstandig kunt redden. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Maar voordat de gemeente jou helpt, zoekt de gemeente uit of er mensen zijn die je kunnen ondersteunen bij de zorg die je nodig hebt.
Meer lezen

4. Waarom stimuleert de overheid mantelzorg?

Met mantelzorg kunnen zieke of hulpbehoevende mensen langer thuis blijven wonen en hebben zij minder snel professionele hulp nodig. De gemeente geeft mantelzorgers ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door bijvoorbeeld te regelen dat de zorg tijdelijk wordt overgenomen door een vrijwilliger of een beroepskracht. Lees meer over vervangende zorg

5. Wanneer ben je een jonge mantelzorger?

Als je jonger bent dan 24 jaar en onbetaald zorgt voor een langdurig ziek, verslaafd, lichamelijk of verstandelijk beperkt familielid ben je een jonge mantelzorger. Dat zorgen kun je heel breed opvatten. Je kunt praktische en/of emotionele steun geven. Maar ook als je je zorgen maakt over de zorgsituatie of daardoor zelf zorg tekort komt, word je gezien als een jonge mantelzorger.
Meer lezen

6. Ik ken een jonge mantelzorger. Hoe kan ik hem of haar helpen?

Als je al jong zorgt voor je vader, moeder, broer of zus en hem of haar kan helpen, geeft dat een fijn gevoel. Het maakt deze jongeren zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal. Mooie eigenschappen waar ze later in hun leven veel aan hebben. Het is prettig als anderen in de omgeving van een jonge mantelzorger dit herkennen en erkennen. Dan weten ze dat ze daar terecht kunnen voor een praatje of gewoon voor wat extra aandacht. Spreek je waardering voor de jonge mantelzorger uit door hem of haar regelmatig een compliment te geven.

7. Ik ben mantelzorger en overbelast. Wat kan ik doen?

Mantelzorg is intensief en vraagt veel tijd, aandacht en energie. Het is moeilijk om daarin de balans te vinden met je eigen leven. De gemeente Zevenaar kan je op meerdere manieren helpen door zorgtaken van je over te nemen.
Meer lezen

8. Wat is Wmo?

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet geldt vanaf 2015 en zorgt ervoor dat inwoners die ondersteuning nodig hebben dat krijgen van de gemeente waarin ze wonen. De gemeente wil graag dat inwoners met een beperking, ouderen en chronisch zieken zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel blijven uitmaken van de maatschappij. Deze wet maakt dat mogelijk.
Meer lezen

9. Hoe kom ik in aanmerking voor de Wmo?

Alle inwoners van de gemeente Zevenaar met een chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke beperking en alle ouderen komen in aanmerking voor de Wmo als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:
Meer lezen

10. Wat is een indicatie aanvragen?

Een indicatie aanvragen betekent dat je in aanmerking wilt komen voor de Wmo. Dat betekent dat je maatschappelijke ondersteuning wilt aanvragen omdat je je niet meer zelfstandig kunt redden.
Lees meer over het aanvragen van maatschappelijke ondersteuning

11. Hoe ondersteunt de gemeente Zevenaar mantelzorgers?

In onze gemeente zorgen veel inwoners voor hun zieke partner, familielid, vriend, vriendin, buurman of buurvrouw. De gemeente Zevenaar waardeert alle tijd, energie en aandacht die deze mantelzorgers steken in de zorg voor hun dierbare
Meer lezen

12. Wat is de Vrijwillige Hulpdienst?

Alle inwoners in de gemeente Zevenaar die door ziekte, handicap of ouderdom hulp nodig hebben, kunnen gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst. Veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in en vragen alleen een onkostenvergoeding voor hun dienst.

Lees meer over de Vrijwillige Hulpdienst

13. Wat is de Bezoek- en OpvangService?

In onze Bezoek- en Opvangservice zijn getrainde vrijwilligers actief die jouw zorgtaak tijdelijk overnemen zodat jij je kunt ontspannen.

Lees meer over de Bezoek- en Opvangservice

14. Wat is de Brussencursus?

Een cursus waarbij extra aandacht wordt gegeven aan broers en zussen van kinderen met een ziekte, stoornis of beperking.

Lees meer over de Brussencursus

15. Wat is het NAH-café?

MEE Oost organiseert regelmatig bijeenkomsten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun partners.

Lees meer over het NAH-café

16. Welke dagbestedingen zijn er binnen de gemeente Zevenaar?

Voor veel inwoners die zorg nodig hebben, zijn activiteiten belangrijk. Samen ergens naar toe gaan en iets doen geeft zin, inhoud, plezier en ontspanning. De gemeente Zevenaar organiseert veel inloopactiviteiten en drie soorten dagbesteding.

Lees meer over de dagbestedingen

17. Wat is respijtzorg?

Als mantelzorger steek je veel tijd, aandacht en energie in de zorg voor een dierbare. Soms heb je naast de zorg voor je zieke moeder, vader, zoon, dochter, vriend of buurman ook nog een baan en een gezin.
Meer lezen

18. Hoe vraag ik vervangende zorg aan?

De gemeente Zevenaar ondersteunt je bij je zorgtaken via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door te regelen dat de zorg die jij geeft, tijdelijk wordt overgenomen door een vrijwilliger of een beroepskracht.
Meer lezen

19. Heb ik als mantelzorger recht op vergoedingen?

Als mantelzorger heb je vaak extra kosten. Er zijn verschillende vergoedingen en/of regelingen mogelijk om je daarin tegemoet te komen.
Meer lezen

20. Welke verlofregelingen zijn er voor mantelzorg?

Ben je mantelzorger en heb je daarnaast nog een betaalde baan? Dan kun je gebruik maken van verschillende verlofregelingen.

Lees meer over verlofregelingen