>  Hulp nodig?

Activiteiten

BELANGRIJK

In verband met de risico’s van verspreiding van het Corona-virus hebben wij besloten de bijeenkomst op 31 maart in Zevenaar te annuleren.

Mantelzorgers, maar vooral degene die naast hen staan en voor wie zij zorgdragen, zijn vaak kwetsbaar. Ook al komen we niet bijeen met veel personen, wij willen elk risico vermijden en daarom wordt deze bijeenkomst geannuleerd.

Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Informatiebijeenkomst Wmo / Wlz voor mantelzorgers

Mantelzorg Zevenaar organiseert op dinsdag 31 maart a.s. een bijeenkomst over de Wmo en Wlz voor mantelzorgers die in Zevenaar wonen.
Belangstellenden zijn welkom bij Ontmoetingscentrum De Hooge Bongert aan de De Hooge Bongert 3 in Zevenaar.

Ruim 1 miljoen Nederlanders maken gebruik van de Wmo en ruim 300.000 mensen gebruiken de Wlz-zorg, zoals zorg in een instelling of zorg vanuit een persoonsgebonden budget.
Als een volwassene zorg nodig heeft, waar valt dat dan onder? Bijvoorbeeld als het gaat om huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding of dagbesteding?

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen mantelzorgers onder andere uitleg over de Wmo en de Wlz, in welke situaties er gebruik van gemaakt kan worden en trachten we duidelijkheid te verschaffen in de wirwar van regels.

Aanmelden en meer informatie
Mantelzorgers in de gemeente Zevenaar zijn dinsdag 31 maart 2020 van harte welkom om 19.30 uur bij Ontmoetingscentrum De Hooge Bongert, aan de De Hooge Bongert 3 in Zevenaar.
Ook partners/familieleden zijn van harte welkom. Om 21.00 uur sluiten we af. Toegang is gratis.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met:
Astrid ten Holder, te bereiken via T 06 – 463 78 612.